Vestland fylkeskommune brukte 1,9 milliard kroner på vedlikehald av veg, skriv NAF i ei pressemelding.

Likevel har fylket eit etterslep i vedlikehaldet på 16,7 milliardar kroner.

Etterslepet i Vestland er det største i Noreg og er heile 5,9 milliard kroner meir enn i Troms og Finnmark, som har det nest største etterslepet.Til saman er etterslepet i Noreg på 72,8 milliardar kroner i 2021

– Dårlege vegar fører til bekymring for folk på kvardagsreisene, spesielt i Distrikts-Norge, seier Ingunn Handagard, senior kommunikasjonsrådgivar i NAF.

Ifølgje NAF vil forfallet på vegnettet i Noreg koste opp mot 100 milliardar å ta igjen. I tillegg kjem nødvendige oppgraderingar og behov for ras- og skredsikring.

Totalt brukte fylka i Noreg 12,7 milliardar kroner på drift og vedlikehald av fylkesvegane i 2021.

(©NPK)