Anne Gine Hestetun (A) fremja forslaget på vegner av partia Ap, SV, Sp, KrF, MDG, V, UA, Frp og H i fylkesutvalet den 8. mars. Der vart det samrøystes vedteke.

Midlane skal bli henta frå overskotet frå 2021 som kjem til handsaming i fylkestinget i juni. Midlane vert betalt ut straks etter vedtaket er fatta.

Sidan beløpet er på to millionar kroner må forslaget bli vedteke i fylkestinget. Dei skal ha møte onsdag 16. mars og torsdag 17. mars.