– Vestland fylkeskommune har så langt teke ei aktiv rolle som regional utviklingsaktør

Av