Miste kvar tredje veljar - skuldar på landstrend

Venstre har mist kvar tredje veljar sidan førre kommuneval. Atle Hamar finn ikkje anna forklaring enn nasjonale trendar.