Vegvesenet klipte skilta på to bilar i Naustdal

To sjåførar måtte fint finne seg andre måtar å komme seg vidare på, etter kontroll på fv. 611.