Søndag ettermiddag melder Vegtrafikksentralen at det er mykje trafikk på ferjesambandet Lavik – Oppedal på E39.

Difor må ein rekne med kø og om lag 30 minutt ventetid på begge sider av Sognefjorden.