Vestland fylkeskommune melder i ei pressemelding om at fylkesveg 5586, Sørsidevegen, i Gulen vert stengd ved brua Oppedal indre frå 18. august til 11. september.

Dette er grunna vedlikehaldsarbeid.

Den kommunale vegen KV1037 skal nyttast som omkøyringsveg i perioden.