Vegen skal sikrast for ras – no nærmar arbeidet seg slutten

Hyarane har måtta tole ein god del vegarbeid i den siste tida.