Vart ikkje samde om innspel til Nasjonal transportplan. Utset avgjerd i saka til éin dag før fristen

MDG, Venstre og SV vil ikkje ha med ferjefri E39 i Sunnfjord kommune sitt innspel til ny Nasjonal transportplan.