Vart ikkje overbevist av Helse Førde sine forsikringar: – Er vi så mykje friskare her ute?

Folkemøtet på Atløy endra ikkje synet til Helse Førde på den vedtekne omorganiseringa av ambulansetilbodet. – Eg synest ikkje vi har fått gode svar, sa Askvoll-ordføraren om Helse Førde sine forklaringar.