[SANDNESPOSTEN]: Årleg blir rundt 10.000 førarar tatt og meldt for køyring i påverka tilstand i Norge. Politiet anslår at det dagleg er 140.000 tilfelle av rusa førarar, og dei fleste politimeldingane skjer natt til laurdag og natt til søndag.

Denne veka har UP varsla aksjonsveke mot ruskøyring. Ulykkesanalysar viser at risikoen for å bli involvert i ei trafikkulykke er 68 gonger høgare for ein promillekøyrer enn for ein edru sjåfør.

– Dersom du er usikker på om du har promille eller ikkje, er det sikkert at du ikkje skal køyre, seier UP-sjef Knut Smedsrud på eiga Facebook-side.

Politiet oppmodar bilistar til å halde fartsgrensene, køyre rusfri og vere merksame i trafikken.

Straff for promillekøyring

  • Promillegrensa i Norge er 0,2.
  • 0,2-0,5 promille: Bot, men førarkortet kan også bli inndratt for ein periode.
  • 0,5-0,8 promille: Bot og inndratt førarkort i 12 til 18 månader.

Bøtene i promillesaker settast i forhold til inntekta til den som blir stoppa.