Varden fryktar tilsette på sjukehuset ikkje held nok avstand

Då meldingane kom om sjukehustilsette som heldt for liten avstand i kantine og fellesareal, måtte administrerande direktør Arve Varden sende ut beskjed om å passe avstanden.