I løpet av kvelden og natta blir det avgjort kven som skal representere Sogn og Fjordane på Stortinget dei neste fire åra.

Blir det Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Høgre, Venstre, Kristeleg Folkeparti eller Sosialistis Venstreparti som får størst grunn til å juble? Kven blir mest skuffa?

Følg med på opptellinga av stemmer etter kvart som resultata kjem inn, og sjå korleis fordelinga av mandat utviklar seg i løpet av kvelden og natta i oppdateringane under.