Og Liv Signe Navarsete kan glede seg over solid framgang i alle desse kommunane. Framgangen er størst i Fjaler der tal Sp-røyster er 16 prosentpoeng over valet for fire år sidan.

Vik og Gloppen står tilbake som dei store Sp-bastionane i fylket med høvesvis 49,1 (+11) og 49 (+4,9) prosent av røystene.

Dette er lista over kommunane der Sp var største parti:

Kommune          %                        auke%

Naustdal             33,1                       10

Jølster                  39,0                       6,5

Gaular                  38,5                       9,2

Askvoll                 32,4                       11,8

Fjaler                    42,5                       16

Hyllestad             39,4                       15,5

Gloppen              49,0                       4,9

Gulen                   31,9                       9,2

Sogndal               32,5                       10,9

Vik                       49,1                       11

Balestrand          35                           12,8

Leikanger            37,0                       11,2

Aurland               30,1                       12,1

Lærdal                  37,4                       7,1

Luster                   40,0                       11,7

Bremanger           28,5                       13,7

Eid                       31,9                       0,4

Hornindal             47                           12,8

Stryn                   33,8                       13

– Dette er berre heilt fantastisk, og eit tydeleg signal frå folket i Sogn og Fjordane om kva dei meiner om politikken Solberg-regjeringa fører, sa ei jublande og strålande nøgd Liv Signe Navarsete måndag kveld.

På landsbasis blei Senterpartiet den store valvinnaren med ein prosentoppgang på 4,8 prosent, og ytterlegare åtte nye mandat på Stortinget.

Ap vart største parti i Flora (30,7 prosent), Høyanger (38,6), Årdal (59,9) og Førde (27,3). Høgre var største parti i desse kommunane: Solund (32,3), Selje (28,9), Vågsøy (28,2).