Frå og med klokka 21.00 begynte dei første resultata frå stortingsvalet 2017 å komme inn.

Under finn du tala for kvar kommune i fylket, og tala blir oppdatert etter kvart som stemmene blir talde og rapportert inn. Scroll deg nedover til du finn din kommune, og sjå om det er overraskingar i nabokommunane eller dei som ligg litt lenger unna.