Vagt om E39 ved Førde. No blir det jobba for å skjerpe kravet om tunnel

Fylkesrådmann Rune Haugsdal legg ikkje opp til at Vestland skal kreve oppstartsmidlar til E39-tunnelen ved Førde i første del av neste transportplanperiode.