Vadheim-opprustinga, Halbrendslia og Utvikfjellet på vent i minst 13 år. Det provoserer

Vi må leve med den dårlege E39-standarden ved Vadheim til etter 2033. Ikkje blir vi kvitt problema i Halbrendslia. Tunnelen under Utvikfjellet kjem ikkje, og brua i Nordfjord er i det blå.