UWC: Ber alle som kan om å reise heim

UWC i Flekke er einaste norske skule i vanleg drift. No blir elevar likevel bedne om å reise heim.