Fv 60 over Utvikfjellet er mellombels stengt grunna glatt vegbane. Entreprenør jobbar med saka, og ein ventar at vegen vil bli opna i løpet av kvelden, melder Vegtrafikksentralen vest.