Ser at det er mange som ikke liker at billettprisen på bybussen i Førde ble doblet til 40 kr. for voksne når Skyss overtok kollektivtrafikken i Sogn og Fjordane, noen vil ha gratis bybuss.

Nå er minste billettpris den samme i hele Vestland Kr 40 Voksne / 20 kr pensjonister, uansett om du reiser ett stopp eller du reiser til endestoppet. I tillegg er billetten gyldig i 90 minutter etter den er skannet eller kjøpt på bussen, 90 minutter gyldighet også på mobil. Bybussen må gå veldig sjeldent dersom man ikke kan reise fram og tilbake på 90 minutter.

Det må være mye bedre at bybussen blir en buss for hele Sunnfjord kommune, en region /ringbuss vil sørge for at pendlene som bor på Sande, Jølster og Naustal får et bedre busstilbud.

Tenk på alle som bor på Sande, Skei og Naustal som jobber i Førde, de trenger et bedre busstilbud. Jeg har større tro på at de som bor i distriktene trenger et bedre buss tilbud enn at bybussen blir gratis, noe som jeg ikke har noen tro på at fylkeskommunen vil gå med på.

I tillegg vil de som bor på Sande og Skei oppfatte det som urettferdig dersom bybussen blir gratis, mens de som må pendle får et dårlig busstilbud.

På slutten av 90-tallet var det en buss som gikk mellom Førde og Florø hver time, som het Sunnfjordbussen, den ble bare et blaff, hva med at Sunnfjord bussen blir tatt fram nå, når vi har en kommune som heter Sunnfjord, og den nye Sunnfjordbussen går hver time igjennom hele Sunnfjord kommune, som en ring buss?

Les også

Kjære Skyss, lokalpolitikere og innbyggere i Sunnfjord storkommune