Utsending er no planlagt til veke 49 og 50, føresett at vaksinen kjem i veke 48, opplyser FHI.

Etterspurnaden etter VaxigripTetra har vore mykje større enn talet på dosar tilgjengeleg. Alle kommunale einingar og helseføretak vil få rundt ein tredel av bestilt mengd, til høvesvis risikogrupper og andre tilrådde målgrupper.

Andre kundar vil få same del av den bestilte mengda til andre anbefalte målgrupper og ingen vaksine til risikogrupper. Dei må vaksinerast via det kommunale tilbodet.