Anders (27) frå Sande og Anette (34) møttest på Utkant i 2017. No har dei fått baby – men på festival må dei

Det var heilt tilfeldig at dei to møttest første dag å Utkant-festivalen i 2017.