Utan smartladar heime kan elbilistane få ei saftig ekstrarekning

MOTOR: NVE sitt forslag til reglar for prising av straumnettet er både godt og dårleg nytt for elbileigarar.