Utan ekstraklasse på Firda vgs. må mange flytte på hybel. Det gjer Anne Marie uroleg

– Det er eit paradoks viss elevar frå Gloppen må flytte på hybel for å få same utdanningstilbod som dei kan få på Firda vidaregåande skule. Det kan bli situasjonen, viss ikkje Vestland fylke seier ja til å auke med ein klasse frå hausten.