E39 Halbrend i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid i to køyrefelt, gyldig mellom 07:00 og 17:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 25. mai 2022 til 10. november 2022. Manuell dirigering. Merk at sluttida er usikker og kan bli endra.

E39 Halbrendslia (kryss) i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 01.12.2021 til 09.11.2022. Vegen er stengd i korte periodar. Forseinkingar på inntil 10 minutt. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passere anlegget ved alt arbeid utanom ved stans for sprengingsarbeid.

E39 mellom Halbrend og Hafstad (rundkøyring) i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid. Innsnevring, maks 3,25 meter. (Førepakkens Tiltak 14).

E39 mellom Åna og Flata i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 20:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 1. september til 6. november 2022. Manuell dirigering på staden.

Fv. 600 Prestefoss i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid. Gang- og sykkelvegen er lagt om på grunn av vegarbeidet. Berekna sluttid er 30. september.

Fv. 5683 Gjerland – Fv. 5683 Myra i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 07:30 og 17:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 30. august 2022 til 09. september 2022. Stengd i periodar på 30 minutt frå kl. 07.30 til 17.00.

E39 Myrmelsnipa – E39 Storehaug (kryss) i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid. Manuell dirigering. Vegen kan bli stengd i inntil 15 minutt mellom klokka 09:00 og 14:00 og mellom 17:00 og 07:00.

E39 Myrmel – E39 Haugaberget i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid. Vegen kan bli stengd inntil 15 minuttar.

E39 Ytredalen – E39 Vadheim i Høyanger kommune:

Asfaltarbeid i to køyrefelt. Gyldig mellom 20:00 og 06:00 onsdag og torsdag frå 7. september til 9. september 2022.
Manuell dirigering på staden, vent på leiebil.

E39 Bogstunnelen i Høyanger kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 21:00 og 06:00 onsdag og torsdag frå 7. september til 9. september 2022. Ventetid inntil 15 minuttar. Manuell dirigering på staden med leiebil. Utrykkingskøyretøy kan passere. Maks breidde 3,5 meter.

Fv. 5704 Slettevollen i Kinn kommune – Fv. 5704 Solheim:

Vegarbeid. Vegen er stengd i korte periodar.

Fv. 5702 Rognaldsvåg I i Kinn kommune:

Vegarbeid mellom 7. september og 15. september. Vegen er stengd i korte periodar.

Fv. 5699 Stavøyvågen – Fv. 5699 Indre Stavøyvågen i Kinn kommune:

Vegarbeid, vegen er stengd, gyldig mellom klokka 21:00 og 06:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag, fredag og søndag frå 21. august til 30.09.2022.

E39 Jernfjelltunnelen mellom Masfjorden og Gulen kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 18:00 og 04.00 måndag til torsdag frå 5. september til 16. september. Manuell dirigering på staden. Kontinuerleg leiebilkøyring mellom 18:00 til 23:00. Ventetid opptil 30 minuttar. Tunnelen er stengd mellom 23.00 og 04.00, med gjennomkøyring klokka 01:25 frå sør, og retur klokka 02:15 frå nord. Fri ferdsel frå fredag klokka 05.00.

E39 Skrikebergtunnelen i Gulen kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 18:00 og 04:00 måndag til og med torsdag 5. september til 16. september 2022.
Manuell dirigering: Kontinuerleg leiebilkøyring med ventetid opptil 30 minuttar mellom klokka 18.00 og 23.00. Tunnelen er stengd mellom klokka 23.00 og 04.00, med gjennomkøyring klokka 01:50 i retning mot Oppedal, og rundt klokka 02.00 frå Oppedal. Fri ferdsel frå fredag klokka 04:00.

Fv. 57 Svartehola – Fv. 57 Knarrvika i Gulen kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 15:00 måndag til og med laurdag frå 25. august til 8. september.

Fv. 5582 Tauseneset – Fv. 5582 Nyhop i Gulen kommune, i retning mot Skipavik ferjekai:

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag til og med fredag frå 4. april 2022 til 23. februar 2023. Manuell dirigering. Ventetid inntil 30 minuttar. Utrykkingskøyretøy kan passere.

Fv. 5586 Klubben i Gulen kommune:

Vegen er stengd som følge av vegarbeid. Arbeidet starta 29. august og er venta å vere ferdig 18. september 2022 klokka 23.00.