E39 Halbrendslia (kryss) i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 01.12.2021 til 09.11.2022. Vegen er stengd i korte periodar. Forseinkingar på inntil 10 minutt. Utrykkingskøyretøy og rutegåande trafikk kan passere anlegget ved alt arbeid utanom ved stans for sprengingsarbeid.


E39 Halbrend i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid i to køyrefelt, gyldig mellom 07:00 og 17:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 25. mai 2022 til 10. november 2022. Manuell dirigering. Merk at sluttida er usikker og kan bli endra.


E39 mellom Halbrend og Hafstad (rundkøyring) i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid. Innsnevring, maks 3,25 meter. (Førdepakkens Tiltak 14).


E39 Myrmelsnipa – E39 Storehaug (kryss) i Sunnfjord kommune:

Vegarbeid. Manuell dirigering. Vegen kan bli stengd inntil 15 minutt mellom klokka 09:00 og 14:00 og mellom 17:00 og 07:00.


E39 Myrmel – E39 Haugaberget i Sunnfjord kommune

Vegarbeid. Kan bli stengd inntil 15 minuttar.


E39 mellom Åna og Flata i Sunnfjord kommune

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 20:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 1. september til 6. november 2022. Manuell dirigering på staden.


Fv. 615 Gjølsvoratunnelen i Gloppen

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag. Gjeld frå 12.09.2022 til 14.10.2022. Lysregulering.


Fv. 57 mellom Espeland og Haugsjelet i Hyllestad

Asfaltarbeid. Gyldig i mellom 07:00 og 19:00 tysdag, onsdag og torsdag frå 13.09.2022 til 15.09.2022. Manuell dirigering.


Fv. 609 Dalsfjordbrua (bru) i Askvoll – Fv. 57 Dingemoen i Fjaler

Asfaltering. Manuell dirigering. Gjeld 13.09.2022 frå klokka 07:00 til 09:00.


Fv. 615 Gjølsvoratunnelen i Gloppen

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag, tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 12.09.2022 til 14.10.2022. Lysregulering.

Fv. 5702 Rognaldsvåg I i Kinn kommune:

Vegarbeid mellom 7. september og 15. september. Vegen er stengd i korte periodar.

E39 Skrikebergtunnelen i Gulen kommune:

Vegarbeid, gyldig mellom 18:00 og 04:00 måndag til og med torsdag 5. september til 16. september 2022. Manuell dirigering: Kontinuerleg leiebilkøyring med ventetid opptil 30 minuttar mellom klokka 18.00 og 23.00. Tunnelen er stengd mellom klokka 23.00 og 04.00, med gjennomkøyring klokka 01:50 i retning mot Oppedal, og rundt klokka 02.00 frå Oppedal. Fri ferdsel frå fredag klokka 04:00.

Fv. 5582 Tauseneset – Fv. 5582 Nyhop i Gulen kommune, i retning mot Skipavik ferjekai:

Vegarbeid, gyldig mellom 07:00 og 19:00 måndag til og med fredag frå 4. april 2022 til 23. februar 2023. Manuell dirigering. Ventetid inntil 30 minuttar. Utrykkingskøyretøy kan passere.

R5 Fjærlandstunnelen i Sogndal/Sunnfjord

Vegarbeid, gyldig mellom 08:00 og 16:00 tysdag, onsdag, torsdag og fredag frå 13.09.2022 til 16.09.2022. Manuell dirigering. Vent på leigebil.

Fv. 5702 Rognaldsvåg i Kinn

Vegarbeid. Vegen er stengd i korte periodar. Frå 07.09.2022 til 15.09.2022.

Fv. 5704 mellom Slettevollen og Solheim i Kinn

Vegarbeid. Vegen er stengd i korte periodar. Berekna sluttid er 30.05.2023.