Uro og manglande tillit mellom legar og leiing ved Kirurgisk klinikk. No tar Helse Førde grep om det dårlege arbeidsmiljøet

Leiinga i Helse Førde jobbar no med å rydde opp i dei interne konfliktane i eine klinikken på Førde sentralsjukehus.