Torsdag hadde UP ein laserkontroll på E39 ved Sande.

Her vart heile 28 tekne for å bryte fartsgrensa, og samtlege fekk forenkla forelegg.

Den høgste målte farten i kontrollen var 104 km/t.