UP: – Det er ein grunn til at vi anbefaler refleks

Mørketid, regn og snø kan gjere det vanskeleg for bilistar å sjå fotgjengarar.