For kort tid sidan var parkering gratis overalt i Førde. Det har endra seg raskt. No er det betalt parkering på Alti, Firda Billag og i sentrum sør. I tillegg held Sunnfjord Hotell på å utvikle sitt eige system, og flyplassane har nyleg gått over frå eitt system til eit anna.

Den gode nyheita er at alle betalingsparkeringane fungerer på omtrent same måte. Den dårlege nyheita er at det er ulike betalingsordningar. I tillegg varierer det kva det kostar, når du må betale og kor lenge du kan stå gratis.

Kameraregistrering

I Førde er det kameraregistrering på alle parkeringsplassar. Det betyr at bilnummeret ditt vert registrert automatisk i det du køyrer inn på parkeringsplassen. Det er altså umogleg å få parkeringsbot, sidan det er umogleg å ikkje registrere seg. Det som er mogleg, er å få eit fakturagebyr. Viss du ikkje nyttar nokon av betalingsløysingane, vil du få ein faktura i posten. Då vert det lagt på eit fakturagebyr, og det kan gjerne vere ein heil del høgare enn det du skal betale i parkering.

Så korleis går du fram for å betale for parkeringa og unngå fakturagebyret? Her er det tre alternativ.

1) Du kan registrere deg. Du må registrere bilnummer og betalingsinformasjon anten på ei nettside eller ein app. Viss du har gjort dette vert du trekt automatisk når du køyrer ut av parkeringsplassen.

2) Du kan betale på nett. I løpet av dei neste 48 timane etter at du køyrde ut av parkeringsplassen, kan du gå inn på ei nettside og skrive inn bilnummeret ditt. Då får du opp det du skal betale og korleis du skal betale det.

3) Du kan betale på automat. Alle parkeringsplassane har framleis ein betalingsautomat der du kan skrive inn bilnummeret ditt og betale med kort før du køyrer ut av parkeringsplassen.

Dette er felles for alle parkeringsplassane i Førde og på flyplassane, men dei nyttar ikkje same betalingsløysing. Det held derfor ikkje med ein app, ei nettside, eller å registrere seg ein gong.

Kva betalingsløysingar er det?

Her er dei ulike betalingsløysingane, korleis dei fungerer og kvar dei er i bruk:

APCOA

APCOA

Her er det i bruk: Firda billag, Alti sør, Alti nord.

Sånn fungerer det:

Registering: Last ned APCOA FLOW appen. Legg inn bilnummer og betalingsinformasjon, og vel «aktiver automatisk trekk». No vert du trekt automatisk når du køyrer ut av parkeringsplassen. Dette kostar 2 kroner per parkering.

Betaling på nett: Betal på apcoa.no etter du har køyrt ut av parkeringsplassen og innan det har gått 48 timar. Dette kostar 2 kroner per parkering.

Betalingsautomat: Betal på automaten på parkeringsplassen. Det gjer du før du køyrer ut.

Viss du ikkje nyttar nokon av desse alternativa, vil du få ein faktura i posten. Her kjem det eit fakturagebyr på 59 kroner i tillegg til det du skal betale i parkering.

Alti Førde Nord

Alti Førde Sør

Firda billag

EasyPark/ParkPay

EasyPark/ParkPay

Her er det i bruk: Sentrum sør

Sånn fungerer det:

Registrering: Last ned EasyPark-appen. Legg inn køyretøy og betalingsinformasjon, og aktiver kameraparkering. Første gong du parkerer må du aktivere i appen, men etter dette vert du automatisk trekt når du køyrer ut av parkeringsplassen. EasyPark-appen tar eit gebyr på 15 prosent i tillegg til det du skal betale for parkering.

Betaling på nett: Betal på parkpay.no etter du har køyrt ut av parkeringsplassen og innan det har gått 48 timar.

Betalingsautomat: Betal på automaten på parkeringsplassen. Det gjer du før du køyrer ut.

Viss du ikkje nyttar nokon av desse alternativa vil du få ein faktura i posten. Her kjem det eit fakturagebyr i tillegg til det du skal betale i parkering.

Sentrum sør

InPark

Sunnfjord Hotell


OnePark/Autopay

OnePark/Autopay

Her er det i bruk: Førde lufthamn, Sandane lufthamn, Florø lufthamn.

Sånn fungerer det:

Registrering: Registrer deg på autopay.io. Registrer køyretøy og legg inn betalingskort. Då vert du automatisk trekt når du køyrer ut av parkeringsplassen. Dette kan du òg gjere i OnePark-appen. Då er det eit gebyr på 2 kroner per parkering.

Betaling på nett: Betal på autopay.io etter du har køyrt ut av parkeringsplassen og innan det har gått 48 timar.

Betalingsautomat: Betal på automaten på parkeringsplassen. Det gjer du før du køyrer ut.

Viss du ikkje nyttar nokon av desse alternativa vil du få ein faktura i posten. Her kjem det eit fakturagebyr i tillegg til det du skal betale i parkering.

Flyplassane


Andre gode råd

Viss du registrerer deg og vert trekt automatisk er det viktig å hugse på at det går på registreringsnummer – ikkje person. Viss du køyrer ein annan bil enn du pleier, og denne bilen ikkje er registrert, risikerer du å få ein faktura i posten. Det same kan skje viss betalingskortet er gått ut.

Eit køyretøy kan berre vere knytt til éitt betalingskort. Det gjer at ein unngår dobbel betaling, men er verdt å vere obs på viss fleire personar nyttar same køyretøy.

Det er òg lurt å slette registreringsnummeret frå appen/nettsida viss du sel bilen. Viss ikkje risikerer du å betale parkering for den nye eigaren.