Ungdommane vann fram – no har dei fått gratis nett

No er det gratis nett på Sandane, Hyen, Byrkjelo og Reed. – Dette vil vere med på å skape møteplassar for ungdom, seier Kristine Strøm (19).