I ei undersøking seier 70 prosent at utanlandskablar er skuld i dei høge straumprisane. Mange legg òg skulda på Acer, kraftselskapa og høge gassprisar.

Spørjeundersøkinga er gjennomført for VG av Respons analyse.

Etter utanlandskablar følgjer Den europeiske kraftutvekslinga/Acer med 66 prosent og kraftselskapa i Noreg og høge gassprisar i Europa, begge med 65 prosent.

61 prosent gir den førre regjeringa skulda, og den noverande regjeringa kjem noko lengre ned på lista, med 35 prosent.

Folk er likevel ikkje heilt fornøgd med korleis den sitjande regjeringa har handtert dei høge straumprisane. 70 prosent karakteriserer handteringa som dårleg. 26 prosent synest handteringa er god, medan 4 prosent svarer «veit ikkje».

(©NPK)