Under snøskuteren ligg 84 sengeplassar- Råmund (43) har ikkje opplevd så store snømengder på 20 år

Av

Her køyrer Råmund Mundhjeld (43) over Sognefjellshytta med snøskuter. Han har ikkje opplevd så store snømengder på dei 20 åra han har drive hytta.