Klokka 11.42 melde BKK om at det er eit straumbrot mellom Kirkeli og Viken i Viksdalen. Straumbrotet skuldast eit uhell under trefelling.