Turlaget reagerer sterkt på utbyggingsplanar – ønskjer ikkje bygg på åtte etasjar i Rindabotn

Dei store utbyggingsplanane ved Sogndal skisenter vekkjer ikkje begeistring hos turlaget.