Tunnelekspert var på tur - hindra storbrann

Sveinung Hovland var med å byggje Frudalstunnelen. Måndag var han med på å sløkkje lastebilen som brann i tunnelen.