Tunnelar opna att – men geologen kan ikkje love at det er trygt

Steinar rasa ned i ein tunnel på fylkesveg 50 mellom Aurland og Hol måndag. No har geolog vurdert rasfaren.