Tunnel kan bli for dyrt. Slik kan Våtedalen bli sikra utan

E39 gjennom Våtedalen skal sikrast, men det er framleis usikkert kva tid og korleis dette skal skje.