Vegtrafikksentralen melde klokka 18.50 at det var for høge gassverdiar i tunnelen, og at den difor vart stengd.

Brannvesenet rykte ut for å sjekke, og klokka 19.10 var tunnelen open igjen.