Tungtransport-sjåførar kuttar over kantsteinen. Det kostar

Kantstein og plen var øydelagt frå gjentatte overkøyringar. No har Statens vegvesen oppgradert kanten, for det kjem garantert til å skje igjen.