Trugar med tvangsmulkt dersom det ikkje blir rydda opp etter brannen i 2016

Advokaten til Tor Løkeland, eigar av krabbefabrikken som brann ned nyttårsaftan 2016, seier bevis kan gå tapt dersom ein ryddar opp no.