Tre ordførarar vil utbetre Bygstad-Storehaug: – Den einigheita skal vi ikkje gløyme

Regjeringa har lova pengar til å stimulere næringsaktivitet etter koronakrisa, og kommunane har spelt inn store og små prosjekt som kan realiserast på kort tid.