Vegtrafikksentralen Vest melder søndag klokka 17.41 om eit tre som ligg i vegbana på fv. 618, ved Flister i Stad.

Treet er meldt å ligge litt uoversikteleg til, og Vegtrafikksentralen oppfordrar difor bilistar som ferdast på vegen om å vere obs.

Entreprenør er også sendt til staden.