Trass heimekontor selde Daniel (30) to eigedomar på ei veke - over takst

– Eg er nøgd med at eg fekk seld to eigedomar i ei elles utfordrande tid.