Vegtrafikksentralen Vest melder klokka 12.16 tysdag om ein trailer som har køyrt i grøfta på fv. 55. Ulykka skal ha skjedd mellom Kvamme og Balestrand.

Det blir vidare meldt at det ikkje er passasje for større køyretøy på staden.

Klokka 13.28 opplyser Vegtrafikksentralen at ein brøytebil har klart å kome seg forbi vogntoget og får brøyta på andre sida. Politiet dirigerer no trafikken forbi, men det er framleis ikkje passasje for store køyretøy.

Vegen blir heilt stengd når bilbergar er framme.