Vest politidistrikt melder at det har vore ei trafikkulykke ved Sundafjelltunnelen på rv. 5 mellom Førde og Florø.

Ein bil skal ha køyrt i fjellveggen, ifølge operasjonsleiar i Vest politidistrikt.

Vegen skal no vere opna att for trafikk, etter at bilbergar er ferdig på staden.