Tore nektar å betale avgifta – meiner kommunen bryt lova

Næringsdrivande må ifølge lovverket informere kva tenesta kostar inkludert moms. Men gjeld dette for det offentlege?