Torbjørn (33) blir dagleg leiar på Førde klatresenter

Torbjørn forlèt fast jobb som fysioterapeut på sjukehuset. Han skal lokke førdianarane opp i veggene.