Tone fortvilar etter drivstofftanking: – Er dette verkeleg lov?

Av

Ny regelverksendring skapar forvirring og fortviling for både kundar og seljarar.