Tok uvanleg grep for å få Havyard unna konkurs: – Redda bedrifta

Tvangsakkorden og det mange oppfatta som krumspring redda Havyard si verksemd i Leirvik, seier Ivar Myklebust, som var styreformann i selskapet då Havyard søkte om gjeldsforhandlingar i februar i år.